A.M.TALLGREN SYMPOSIUM 21.3.2015. Avaussanat

Tapio Jokinen
Puheenjohtaja Tapio Jokinen avasi tilaisuuden

SYMPOSIUMSARJAMME TÄHTÄIN ON TULEVAISUUDESSA

A.M. Tallgren symposium on neljäs vuosittaisessa symposiumiemme sarjassa. Sarjan tarkoituksena on nostaa esille sellaisia menneen ajan kulttuurivaikuttajia, jotka liittyvät tavalla toisella pääjärjestäjän, KoroiSet – lehden levikkialueeseen, ja joiden elämäntyöllä uskomme olevan annettavaa myös nykyajan ihmiselle. Konkreettisella tasolla tämä tarkoittaa mm. sitä, että kaikkien jo pidettyjen symposiumien nimikkohenkilöiden hautamuistomerkit löytyvät Maarian kirkon hautausmaalta.

Symposiumiemme tunnusmerkistöön kuuluu se, että ne ovat suunniteltu yhteistyössä nimikkohenkilöiden suvun edustajien kanssa. Suvun edustajille on myös joka kerta annettu avauspuheenvuoro. Uskomme, että niin suvulla kuin paikkakunnalla on ollut iso vuorovaikutteinen merkitys näille kulttuurivaikuttajille.

Olemme halunneet rakentaa tilaisuudet yhteistyössä niiden yhdistysten ja instituutioiden kanssa, jotka toimivat ja edistävät niitä asioita, joita nämä vaikuttajat ovat halunneet edistää. Juuri alkava Tallgren symposium on tästä hyvä esimerkki niin järjestäjien kuin alustajien edustaminen osalta.

Kaikki nämä nimikkohenkilöt ja kulttuurivaikuttajat ovat eläneet aikana, jolloin maailma oli tyystin erilainen. Heidän aikanaan maailma ymmärrettiin koostuvan ikään kuin suuremmista lohkoista. Maailma oli siksi silloin ymmärrettävämpi ja yksinkertaisempi. Teknologian ja erityisesti informaatioteknologian kehityksen myötä maailmankuva tulee helposti itse kullekin pirstaleisemmaksi.

Uskomme, että palaaminen heidän aikaansa ja tapaansa hahmottaa maailmaa, helpottaa myös tulevaisuuden hahmottamista. Vaikka maailma on sirpaloitunut informaatiovyöryn paineesta, ihmisen ajattelutavan tietyt perusraamit eivät ole paljon muuttuneet. Mitä laajemmalle sektorilla kykenee tulevaisuutta katsomaan, sitä luottavaisempi voi olla, koska sitä vähemmän erilaiset, ehkä ikävätkin yksityiskohdat häiritsevät. Näin uskomme.

Tähänastinen symposiumien sarja koostuu seuraavien kulttuurivaikuttajien elämästä ja elämäntyöstä

1. Sarjan aloitti vuonna 2012 Erik Ahlman (1892 – 1952), kulttuurifilosofi, lähtöisin Metsämäen kartanosta.

2. Seuraavana vuonna 2013 oli vuorossa Kaarlo Marjanen (1899 – 1984), ja ilmaisutaidon opetuksen merkkihenkilö Suomessa sekä erilaisten elämän perusasioiden mestarillinen kiteyttäjä Kaarlo Marjanen Prusin talosta. Kristillinen opisto, missä nyt olemme, on perustettu saman talon maille. Taloa itsessään ei enää ole.

3. Viime vuonna, eli 2014 nimikkohenkilönä oli kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen (1894 – 1966), joka ei ilmeisesti paljon esittelyä kaivanne, ja jota pidetään Suomen kansalliskuvanveistäjänä.
4. Tänä vuonna on siis vuorossa Aarne Michaél Tallgren (1885 – 1945), merkittävä arkeologi, Maarian pappilan poika.

Tulevaisuuden kaavailuamme:

5. Ensi vuonna, eli vuonna suunnitelmissa on 2016 Jaakko Haavio (1904 – 1984), runoilija, Maarian kirkkoherra. Hänen elämästään Tytti Issakainen on kirjoittanut näytelmän kuten Tallgrenien kulttuuriperheestä. Edellinen esitettiin vuonna 2004 ja jälkimmäinen Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011.

6. Itsenäisyyden juhlavuonna, vuonna 2017 nimikkohenkilöksi olemme kaavailleet J. E. Salomaata (1891 – 1960)Liedon Ankan kylästä, Ahlmanin aikalainen ja hänen laillaan Suomen merkittävimpiä kulttuuri- ja kasvatusfilosofeja. Ajankohtaa puolustaa se, että Salomaa tähdensi kirjoituksissaan valtion kansalaisuuteen kasvattamisen merkitystä.

Olette kaikki lämpimästi tervetulleita tähän A.M. Tallgrenin elämää ja toimintaa valottavaan symposiumiin.

Olemme iloisia, että alan merkittävät asiantuntijat antavat panoksensa tähän tilaisuuteen. Iloitsemme myös siitä, että Tallgren-suvun edustajia on saapunut runsaasti tähän symposiumiin.