Nummenpakka-Halinen kaupunginosaviikon 2018 ohjelma

 

 

Tilaisuuden koko esite pdf – muodossa löytyy tästä.

LISÄTIEDOT: ks. http://kaupunginosaviikot.net

LÄHDE: Skannattu Turun kaupungin ja Turun kaupunginosaviikkojen tuki ry:n esitteestä