HALINEN – TUHANNEN TARINAN KYLÄ

Pirjo Ranti

Kaupunginosaviikot Halisissa Pirjo Rantin kertomana

Kaupunginosaviikkojen syntyhistoria liittyy erityisesti Turun Kulttuuripääkaupunkihankkeeseen,, KoroiSet-lehteen, Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäki ry:een. Alueen erityispiirteet ovat taas muokanneet viikkojen toimintamuotoja.

Viikkojen taustaa

Kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 suunnittelutyö käynnistyi Koroinen-Halinen kaupunginosassa 8.5.2009, kun isolle hankkeelle Koroinen – Turun syntysija muodostettiin hankeorganisaatio.

Koroinen, Maarian kirkko ympäristöineen, Halistenkoski ja Halisten kylämäki muinaismuistoaluueineen muodostaa ainutlaatuisen kulttuuriympäristön, jonka olemus pyrittiin tuomaan esille kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumissa.

Halinen on monikulttuurinen ja hyvin vanha kaupunginosa, jonka historia ulottuu 1200-luvulle. Tänä päivänä se on lähes 4000 asukkaan moderni kerros-omakoti-rivitaloalue Aurajoen kainalossa, mutta toisaalta ikivanha agraari-kylämiljöö.

Halisten kaupunginosaa alettiin rakentaa vuonna 1989 ja väestön kasvamisen myötä alueella on toteutettu monenlaisia kehityshankkeita niin Turun kaupungin kuin EU:nkin tukemana, joten yhteistyöstä ja sen organisoinnista on syntynyt vuosien saatossa hyvä toimintamalli.

Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäki ry perustettiin syksyllä 1997 vaalimaan seutukunnan kulttuuriperintöä ja tuomaan sitä esille yhä kasvavan alueen asukkaille. Halisten kylämäki, Koroistenniemi ja Maarian kirkko sekä pappila on merkitty valtakunnallisesti merkittävien kuttuuriympäristöjen joukkoon.

Näin ollen oli luontevaa, että Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäki r y toimi kiinteästi Koroinen – Turun syntysija hankkeessa ja vastasi Halisten alueelle suunniteltujen tapahtumien organisoinnista. Toimin hankeryhmän jäsenenä ja projektipäällikkönä Halinen – jokivarsi kokonaisuuden osalta. 

Koroiset-lehti perustettiin vuonna 2008 alueen tiedotuskanavaksi ja se toimikin aina vuoteen 2017 asti merkittävänä ja hyvin monipuolisena kulttuurin  välittäjänä. Lehti on taltioitu koroinen.fi -sivustolle, josta voi lukea alueen historiaa ja kulttuuria sisältäviä artikkeleita. Kuuluin lehden toimituskuntaan koko sen ilmestymisen ajan.

Viikot alkavat ja kokemukset kertyvät

Vuonna 2010 vietettiin Halisissa ensimmäisen kerran ns. kaupunginosaviikkoa, jonka tarkoituksena oli ”harjoitella” viikon ohjelman kokoamista ja yhteistyötahojen toiminnan koordinointia.

Viikon aikana tutustuttiin alueen luontoon, arkeologiaan ja kylän asutushistoriaan. Eräänä painopistealueena oli maahanmuuttaneiden henkilöiden huomioon ottaminen ja kotiuttamisen tukeminen. Ruokakulttuurista saatiinkin ohjelmaan monipuolinen esitys maistiaisineen.

Vuosien saatossa kaupunginosaviikkojen vietosta tapahtumineen on muodostunutkin hyvin ainutlaatuinen ohjelmakokonaisuus. Kukin kaupunginosa on tuonut esille omia erityispiirteitään.

Kaiken kaikkiaan idea kaupunginosaviikkojen vietosta on loistava, joka on jäänyt elämään kuluneiden kymmenen vuoden ajalle. Viikon suunnittelu ja yhteistyö eri toimijoiden kesken on kasvattanut verkostoja alueen sisällä, sekä luonut runsaasti yhteistyötä liike-elämään ja paikallisseurakuntaan.

Näin on tapahtunut Nummenpakka-Halinen-Koroinen-Oriketo – akselillakin.

Poimintoja ohjelmista vuosien varrella

NUMMEN KIRJASTOSSA HAASTATELTIIN HALISTEN POIKIA
”Millaista oli lapsuus Halisissa 1930-luvulla”
Haastattelusta on olemassa video tallenne kahdella CD -levyllä, jota yhdistys myy yhteishintaan 15 euroa. Kun ostaa videot tukee samalla yhdistyksemme toimintaa! Ostotiedot löytyvät tästä linkistä.

ESIMERKKI VIIKON OHJELMASTA VUODELTA 2016.
– Ohjelmaesimerkki löytyy tästä linkistä

VUONNA 2015 HALISTEN KAUPUNGINOSA SAI OMAN LIPUN
Lippu ripustettiin Halistensillan lipputankoihin 21.5.2015, Selostus kuvineen tästä tapahtumasta löytyy tästä linkistä.

KOULULAISTEN PIIRUSTUSKILPAILU ON VAKIO-OHJELMANUMERO
Halisten kaupunginosaviikon ohjelmaan on kuulunut koko Halisten koulun toiminnan ajan  koululaisten piirustuskilpailu. Aiheet ovat tulleet jostakin yleisestä vuoden teemasta tai oppilaiden mieliaiheista ”mieluisin kalapaikkani”, ”retki luontoon” jne.

Pirjo Ranti julistamassa palkittuja piirrustuksia

HALISAKKA JA -UKKO

Halisakka vuodelta 2018 Maija Lehtiö

Yksi vakituinen ohjelmanumero on ollut myös Halisakan ja -ukon valinta. Halisten vaikuttajahenkilöiksi on valittu  mm. opettaja, kampaaja, pappi, yrittäjä. Kampaajayrittäjä Maija Lehtiö valittiin vuoden 2018 Halisakaksi. Perustelut valinnalle löytyvät tästä linkistä

KYLVÖN SIUNAUS

Kylvön siunaus

Keväällä halisviikkoon kuuluvaan sunnuntaihin on sijoitettu uudelleen herätetty ikivanha perinne, kylvön siunaus. Se on toteutettu yhdessä Maarian seurakunnan kanssa. Kuvassa Mikko Lauren siunaa vakan siemenet ja siunaa kylvön.

Mainittakoon, että koronan aikana emme ole voineet järjestää kokonaista ohjelmallista Halisviikkoa, mutta Kylvön siunaus toteutettiin streemattuna vuonna 2021. Kuvasarja tapahtumasta löytyy tästä linkistä.

Kaupunginosaviikkojen tuki ry

Kaupunginosaviikkojen tuki ry perustettiin kulttuuripääkaupunkivuoden jatkoksi organisoimaan ja avustamaan myös taloudellisesti kaupunginosaviikkojen toteutusta.

Kaupungonosaviikkojen tuki ry:n ohjelmaesite vuodelta 2018

Tuki on helpottanut monella tavalla kaupunginosien toimintaa mm. aikatauluttamalla järjestämisajankohtia, tuottamalla yhteen sovitettua materiaalia sekä myöntämällä pientä taloudellista apua. Myöskin nettisivujen ylläpito ja yhteistyö Turun kaupungin suuntaan on toiminut hyvin.

Olen saanut olla mukana kaupunginosaviikkojen järjestämisessä koko niiden toteutuksen ajan. Yhteistyökumppanit ovat tulleet tutuiksi ja verkostot toimivat hyvin.

Toivon kaupunginosaviikkojen toteutuvan yhä edelleen, kuitenkin uudistuen ja innovoiden. Tätä työtä tarvitaan kaupungin puolesta organisoimaan ja koordinoimaan joku henkilö, jotta tapahtumien ”ilme” pysyy positiivisena ja luontevana osana koko Turun kaupunkikuvaa.

Pirjo Ranti

Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäki ry, hallituksen jäsen
Halisten asukas vuodesta 1967