Terveys ja taiteiden harrastaminen

Pentti Huovinen

Taiteiden harrastaminen on läpi ihmisen historian kulkenut käsi kädessä oppimisen, opettamisen, viestinnän ja mutta myös terveyden edistämisen kanssa.

Tarinoiden kertomisen, laulun ja erilaisten esitysten kautta ihminen on välittänyt kuvaa ympäröivästä maailmasta. Taiteet ovat ainutlaatuinen keino välittää tunteita ja empatian kokemuksia. 

Lähivuosikymmenien aikana tutkimus on osoittanut taiteiden ja kulttuurin harrastamisen merkityksen terveydelle. Ne auttavat meitä selviämään sairauksien kohdatessa.

Tästä esimerkiksi sopii hyvin musiikin vaikutus aivojen toipumiseen vammojen ja sairauksien jälkeen. Musiikki muovaa aivojen rakenteita, tehostaa tiedonkäsittelyä ja tunteiden säätelyä. Sillä voidaan myös edistää puheen palautumista.

Hämmästyttävää on monien havainto, kun muistisairas pystyy laulamaan vaivatta aiemmin oppimansa laulun. Onpa jopa viitteitä siitä, että laulamalla kerrotut asiat pysyvät pitempään muistisairaan mielessä.  

Taiteet antavat myös mielihyvän tunteita, joiden merkitys näkyy stressihormonien tason laskuna. Sitä kautta elimistön kuluminen vähenee ja ihminen pystyy keräämään voimia vastaisuuden varalle. Tällöin voidaan hyvällä syyllä puhua kokonaisvaltaisesta terveyden edistämisestä.

Yhteiskunnallisesti taiteita voidaan käyttää terveyden edistämisen kampanjoinnissa. Ne auttavat välittämään tärkeitä viestejä, joiden toivotaan vaikuttavan väestössä.

Lastenlaulut ja runot ovat hyviä esimerkkejä. Laulu ”Popsi popsi porkkanaa, hampaita se vahvistaa” on varmaan jäänyt useimpien mieleen. Taiteiden avulla voidaan myös ylittää eri väestöryhmien ja kulttuurien rajoja. 

Taiteiden käyttäminen terveyden edistämisessä ei ole vain suomalainen ilmiö. Maailman terveysjärjestö WHO on käyttänyt taiteita välittäessään tietoa ja informaatiota.

Vuonna 2019 se alkoi tutkia erilaisten taideinterventioiden vaikutusta terveyden edistämisessä, esimerkkeinä mielenterveystyö ja äitiyshuolto. Tässä se tekee yhteystyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 

Vuonna 2011 Turussa vietettiin kulttuuripääkaupunkivuotta. Yksi vuoden iskulauseista oli: Kulttuuri tekee hyvää! Taiteiden ja kulttuurin harrastaminen tekee edelleen ja entistä vahvempaan tutkimusnäyttöön perustuen hyvää terveydellemme niin yksilö- kuin väestötasollakin. 

Kulttuuri on ollut kotiseutumme vahvuus satoja vuosia ja meidän tehtävämme on jatkaa tätä arvokasta perinnettä. 

Pentti Huovinen

Kirjoittaja on Turun Räntämäessä asuva lääkäri ja tietokirjailija

Lisätietoja

  1. Luettelo kirjoittajan artikkeleista KoroiSet-lehdissä vuosina 2008 – 2017 löytyy tästä
  2. Linkit KoroiSet-lehtiin löytyvät luetteloituina tästä