Turun kristillisen opiston johtajan puheenvuoro

Tämän julkaisun edeltäjän printtilehti perustettiin vuonna 2008 Turun kristillisessä opistossa. Lehden perustamisvaiheessa opisto oli tärkeä yhteistyökumpppani. Opiston opettaja Hanna Nurmi oli organisoimassa lehden toimintaa ja toimi samalla lehden ensimmäisenä toimitussihteerina ja niin ikään opiston henkilökuntaan kuuluva Janne Peltonen vastasi lehden taitosta koko sen toimintakauden vuoden 2017 puoleen väliin saakka.

Lehden toimituskunnan kokoukset pidettiin pääsääntöisesti opistolla. Opistolla pidettiin myös lähes kaikki lehden kulttuuripuolta tukeneet symposiumit alueen kulttuurivaikuttajien elämistä, suvuista ja elämäntöistä. Kaikki KoroiSet-lehden numerot ja niiden artikkelit luetteloituna löytyvät tästä nettijulkaisusta.

Koroinen.fi -julkaisu haluaa nyt kiittää Turun kristillistä opistoa yhteistyöstä julkaisumme edeltäjän, KoroiSet -lehden toteuttamisessa ja näin myös kotiseutuajattelun edistämisessä. Ja annamme puheenvuoron Turun kristillisen opiston nykyisellä toimitusjohtajalle, Jukka Hautalalle.

Turun kristillisen opiston toimitusjohtaja
Jukka Hautala

Hyvä lukija,

Olen tuoreehko turkulainen. Aloitin työni Turun kristillisen opiston säätiön ja Linnasmäki Oy:n toimitusjohtajana elokuussa 2021. Olen toiminut vastaavanlaisissa tehtävissä 15 vuoden ajan Raudaskylän kristillisellä opistolla Ylivieskassa sekä työskennellyt pariin otteeseen Euroopan ulkopuolella Suomen lähetysseuran tehtävissä. Turkuun muutti myös vaimoni. Hän työskentelee opettajana Paraisten lukiossa. 

Henkilöstö

Turun kristillisen opiston säätiö ylläpitää kansanopistoa (Turun kristillinen opisto) sekä omistaa majoitus-, kokous- ja ravintolapalveluita tuottavan Linnasmäki Oy:n. Konsernilla on noin 80 vakituista työntekijää ja lisäksi tuntityöntekijöitä. Opettajia on noin 50 ja loput 30 hallinto- ja tukipalveluhenkilökuntaa. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto noin 9 M€. 

Opiskelijat

Opistolla opiskelee lähes 900 päätoimista opiskelijaa. Määrä on opiston (kohta) satavuotisen historian korkein. Eniten opiskelijoita on ammatillisessa koulutuksessa, noin 360. Perusopetuksessa on noin 200 opiskelijaa ja vapaan sivistystyön opiskelijoita on 330. Suomen kielen opetuksella on tärkeä rooli, sillä merkittävä osa opiskelijoista on maahanmuuttajia. 

Vuosi 2022 toi tullessaan sotaa paenneita ukrainalaisia. Opiskelijamme ovat kotoisin 58 maasta. Elämme varsin monikulttuurisessa ympäristössä. Vaikka opiskelu painottuu perinteiseen lukuvuoteen, opisto toimii käytännössä ympäri vuoden tarjoten kesäkursseja.

Kurssirakennus peruskorjattiin vuonna 2021. 1980-luvun lopulta peräisin oleva rakennus pesi kasvonsa niin luokkatilojen kuin hostellisiiven osalta.

Asiakkaat

Vuonna 1994 perustettu Linnasmäki Oy tuottaa opistolle ravintola- ja kiinteistöpalvelut. Linnasmäki toimii ympärivuotisena hotellina ja hostellina. Kesäaika toukokuusta elokuuhun on vilkkainta matkailusesonkia. Majoittujia oli vuonna 2021 yli 40:stä eri maasta. Kotimaanmatkailijoiden jälkeen eniten matkailijoita tulee Virosta, Saksasta ja Ruotsista.

Linnasmäki on panostanut kokous- ja konferenssitiloihin. Kahdesti vuodessa meillä kokoontuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous (109 edustajaa) ja noin 10 kertaa vuodessa juuri aloittava hyvinvointialuevaltuusto (79 edustajaa). Maakuntavaltuusto (107 edustajaa) pitää kaksi kokousta vuodessa ja näillä näkymin myös Turun kaupunginvaltuusto (67 edustajaa) käyttää Linnasmäkeä väistötiloinaan. 

Näiden säännöllisesti kokoontuvien tahojen lisäksi otamme vastaan vuosittain useita kymmeniä muita kokous- ja koulutusryhmiä. Tilojamme varataan erilaisten perhejuhlien tarpeisiin tarjoiluineen. Loppuvuodesta 2022 Linnasmäkeen perustettiin uusi hotelli- ja palvelujohtajan tehtävä. Tehtävään valittu Sanna Grön aloitti työnsä marraskuun alussa.

Näkymiä

Taloudellisesti arvioiden opiston toiminta on ollut vakaata huolimatta koronavuosista. Etäopetukseen siirtyminen työllisti opettajia ja opetuksen tukihenkilöistä. Varmasti muutos oli haastava myös opiskelijoille, etenkin heille, joilla on heikko suomen kielen taito ja alhainen pohjakoulutus. Erilläänolo merkitsi myös yhteisöllisyyden puutetta. Onneksi jo vuosi 2022 on sallinut jo hyvin normaalinoloisen opetustyön jatkumisen.

Linnasmäkeä korona koetteli ankarammin. Etäopiskeluaikana opisto ei tarvinnut ravintola- tai tilapalveluja. Henkilöstöä lomautettiin keväällä 2021, kun koulun lisäksi korona tyrehdytti kaikenlaisen kokoontumisen, kokoustamisen ja matkailun. Kesästä 2021 lähtien Linnasmäen toiminta on virinnyt ja vuosi 2022 on ollut ennätyksellisen vilkas. Nyt on purettu koronan aiheuttamaa koulutus- ja kokousvieraiden sumaa.

Konsernin tasolla toiminnoille on pyritty etsimään yhteisiä kehittämistavoitteita. Ydinasia on kestävyydestä huolehtiminen. Koulutuksellisia ja toiminnallisia tavoitteita on jäsennetty nelisäikeisen kestävyyden teemojen alle. Sivistys edellyttää sitä, että ihminen hahmottaa kestävyyden muodostuvan ekologisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Koulutuksen on itsessään oltava globaalia ymmärrystä luovaa. 

Jukka Hautala

Turun kristillisen opiston ja Linnasmäki Oy:n toimitusjohtaja

Kuvat: Turun kristillinen opisto, artikkelikuva; Timo Leinonen