Vuoden 2013 KoroiSet -lehdet

KoroiSet 1 – 2/2013 sisältö

 1. Pääkirjoituksessa Tapio Jokinen kirjoittaa suunnitteilla olevan jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuloksista, Koroisten alueen kaavoituksesta kiitäen samalla KoroiSet -lehden toimitussihteeriä Hanna Nurmea hänen jättäessään tehtävänsä ja toivottaen samalla uuden toimitussihteerin Mirja-Riitta Salon tervetulleeksi, s. 2. 
 2. Turun Seudun Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä kirjoittaa jätteen käsittelyasioista yhtiönsä näkökulmasta, s. 2.
 3. Kaisa Kultainen kirjoittaa museotoiminnasta Kuralan Kylämäessä, s. 3.
 4. Hanna Nurmi selvittää kirjoituksessaan Koroisten alueen kaavoituksen lähtökohdista ja suunnitelmista, s. 4 – 7. 
 5. Timo Leinonen kirjoittaa Halisten kylän historiasta 1600-luvulta lähtien, s. 8 – 10.
 6. Pekka Saaristo esittelee Myllyojalla kesällä esitettävän näytelmänsä Mustat autot Maarian yössä – 30-luvun käskyt ja kiellot, s. 11. 
 7. Pentti Huovinen kertoo blogissaan nuhasta, flunssasta ja käsien pesun tärkeydestä, s. 12.
 8. Mirja-Riitta Salo kertoo asukkaiden talvisista harrastuksista lehden levikkialueella, s. 14 – 15.
 9. Sinikka Paulin selvittää Aurajokisäätiön tavoitteita, s. 16.
 10. Aulis Katajamäki kertoo muistojaan lumilinnojen ja majojen rakentamisesta, s. 16.
 11. Päivi Eskola kirjoittaa Myllyojan menneistä ja tulevista kulttuuritapahtumista, s. 17.
 12. Timo Leinonen esittelee 21.3.2013 pidetyn Kaarlo Marjanen symposiumin sisällön, s. 18.
 13. Tuula Javanainen kertoo tarinoita virusmäen soljesta ja vanhasta talosta joen rannalla, s. 19.
 14. Mirja-Riitta Salo esittelee Elävän Kulttuurin Koroinen ry:n ja Koroisten kylän lähihistorian, s. 20.

KoroiSet 1 – 2/2013 on luettavissa pdf -muodossa tästä

KoroiSet 3/2013 sisältö

 1. Pääkirjoituksessa Tapio Jokinen selvittää Turun Seudun Jätehuolto Oy:n suunnitelmaa jätevoimalan rakentamisesta Turun seudulle ja siitä ELY -keskuksen antamaa lausuntoa, s. 2. 
 2. Mirja-Riitta Salo kertoo Halisten koulussa järjestystä tilaisuudesta, jossa ekaluokkalaisille jaettiin syyskauden avajaisissa kampanjalakit, s. 2.
 3. Museojohtaja Päivi Kiiski kirjoittaa tervehdyksensä lehden lukijoille ja kertoo seuraavan vuoden kevääksi suunnitellusta Wäinö Aaltonen symposiumista, s. 2.
 4. Pertti Pussinen, Päivi Eskola, Päivi Simi ja Pirjo Ranti kertovat sanoin ja kuvin kesätapahtumista Räntämäessä, Maariassa ja Halisissa, s. 2 – 5.
 5. Pirjo Ranti esittelee ”kieppismatami” Silja Salowin, s. 5.
 6. Annika Lapintie ottaa kantaa Aurajoen rantojen joen ylityssiltojen toimivuuteen, s. 6.
 7. Riitta Karjalainen kertoo kokemuksistaan Kuralan kampiföristä ja päätöksestä, että tämä korvataan betoniponttonisillalla, s. 6.
 8. Mirja-Riitta Salo kertoo tarkasti analysoiden Pekka Saariston ohjaamaa näytelmää Mustat autot Maarian yössä. Näytelmä esitettiin Myllyojalla kesällä 2013, s. 7.
 9. Saara Markkula esittelee diakonissa Suvituuli Turusen, s. 8.
 10. Johanna Lampinen haastattelee Timo Leinosta sovitteluajattelun soveltamismahdollisuuksista asumiseen liittyvien ristiriitojen käsittelyyn, s. 8.
 11. Mirja-Riitta Salo haastattelee lausuja Tuula Waldenia, s. 9. 
 12. Pentti Kosonen kirjoittaa näkemyksiään julkisen talouden perusteista, s. 9.
 13. Timo Leinonen kirjoittaa Wäinö Aaltosen elämästä ja elämäntyöstä Wäinö Aaltonen symposiumin tausta-aineistoksi, s. 10.
 14. Asta Kinghorn kertoo kokemuksistaan yhteisöllisestä lapsikeskeisestä kerhotoiminnastaan Halisissa, s. 11.
 15. Esitellään Räntämäkeen valmistuneet varastotallirakennukset ja niiden toimintaperiaatteet, s. 11.
 16. Tutkija Jaana Solasvuo Turun kaupungista esittelee Koroisten alueen maankäyttösuunnitelmaa ja kaavoitustoimintaa. s. 12.
 17. Mirja-Riitta Salo esittelee ViherDesign -liikkeen Ravattulan kauppakeskuksessa, s. 13.
 18. Kaisa Kutilainen ja Piia Vuorinen esittelevät harrastustoimintamahdollisuuksia Kuralassa ja Nummen alueella loppuvuonna, s. 14
 19. Pentti Huovinen kertoo blogissaan havaitsemistaan ongelmista junan vessoissa, s. 15.
 20. Aulis Katajamäki muistelee vaelluskokemuksiaan Lapissa, s. 15.
 21. Kirjaston johtaja Maija Leena Alanko kertoo Nummen kirjaston tapahtumista, s. 16.

KoroiSet 3/2013 on luettavissa pdf -muodossa tästä

KoroiSet 4/2013 sisältö

 1. Pääkirjoituksessa Tapio Jokinen selvittää Turun kaupunkiseudun seudullisten jätetaksojen muutossuunnitelmia, s. 2. 
 2. Itä-Maarian alueneuvoston puheenjohtaja Mika Ketola esittää joulutervehdyksen lehden lukijoille, s. 2.
 3. Mirja-Riitta Salo kertoo koululaisten iltapäiväkerhotoiminnasta seurakuntakodissa, s. 3.
 4. Asta Kinghorn kirjoittaa yhteisöllisyyden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille, s. 4.
 5. Timo Leinonen kirjoittaa Wäinö Aaltosen elämästä ja elämäntyöstä, osa II, s. 5.
 6. Sinikka Paulin kirjoittaa toimenpideohjelmista Aurajoen tilan edelleen parantamiseksi, s. 6.
 7. Jussi Nurmi haastattelee Rinta-Joupin autoliikkeen myyntijohtaja Olli Aarnivaaraa, s. 6.
 8. Saara Markkula haastattelee kilparatsastaja Aino Lavosta, s. 7.
 9. Timo Leinonen kirjoittaa vuoden 1918 tapahtumista Turussa, osa 1, s. 8 – 9.
 10. Kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski selostaa Maaria – Ilmaristen osayleiskaavan valmistelua, s. 9.
 11. Pirjo Ranti esittelee vuoden 2013 HaliSakan Ann-Christin Antellin ja HaliSukon Jaakko Eerolan, s. 10.
 12. Timo Leinonen haastattelee Parturi-kampaamo Punatukan Maija Lehtiötä liikkeen 15-vuotisjuhlan merkeissä, s. 11.
 13. Martti Hänninen pohtii energian merkitystä ihmiselämälle, s. 11.
 14. Riitta Karjalainen kirjoittaa kaupunginosaviikkojen merkityksestä, s. 12.
 15. Esitellään alueella toimivia, naisille ja lapsiperheille suunnattuja liikuntaryhmiä, s. 13 – 14. 
 16. Pentti Huovinen esittää blogissaan ajatuksensa siitä, että myös Suomessa vietettäisiin perhekeskeistä kiitospäivää, s. 15.
 17. Aulis Katajamäki muistelee joulunviettojaan Lapin Hetassa, s. 15.
 18. Pertti Pussinen kertoo jouluseimen rakentamisesta ja sen esillä olosta Maarian pappilan tiloissa, s. 16.

KoroiSet 4/2013 on luettavissa pdf -muodossa tästä.